Stichting MelanomaSarcomaGroningana

Sponsoren

De Stichting MSG tracht haar inkomsten te verkrijgen door:

  • subsidies en donaties
  • bijdragen van particulieren en instellingen
  • vergoedingen voor bewezen diensten
  • hetgeen door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze wettig wordt verkregen.