Stichting MelanomaSarcomaGroningana

Beleidsplan 2021-2023

1. Doelstelling

Stichting MSG, opgericht in 2013 heeft de volgende doelstelling:

‘Het bevorderen van chirurgisch en/of psychosociaal wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het melanoom en/of sarcoom in de meest uitgebreide zin’.

2. Werkzaamheden ter verwezenlijking van de doelstelling

De stichting tracht haar doelstelling te realiseren door middel van alle mogelijke wettige middelen, en door middel van:

 • het financieel ondersteunen van chirurgisch-oncologisch en/of psychosociaal-oncologisch wetenschappelijk, nationaal en internationaal onderzoek op het gebied van het melanoom en/of sarcoom;
 • het bevorderen van nationaal en internationaal chirurgisch-oncologisch melanoom en sarcoom onderzoek; en,
 • het bevorderen van onderwijs op het gebied van melanoom en sarcoom.

3. Werkwijze

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de Stichting MSG haar fondsen werft en besteedt, aan welke doelen de fondsen worden besteed, en de wijze waarop het vermogen wordt beheerd.

Werving van inkomsten

De Stichting MSG tracht haar inkomsten te verkrijgen door:

 • subsidies en donaties;
 • bijdragen van particulieren en instellingen;
 • vergoedingen voor bewezen diensten; en,
 • hetgeen door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze wettig wordt verkregen.

Besteding van middelen

De fondsen worden besteed overeenkomstig de doelstelling.
Sinds 2013 zijn bedragen uitgekeerd ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek aan:

 • mw. drs. S. Sloot, melanoom onderzoek Moffit Cancer Center, Tampa, Florida;
 • mw. drs. L.H.J. Holtkamp, melanoom onderzoek Melanoma Institute of Australia, Sydney;
 • mw. drs. M.R.F. Bosscher, onderzoek Acute Oncologie, UMCG, Groningen;
 • mw. drs. S. Damude, onderzoek ‘Follow-up Melanoom, UMCG, Groningen
 • mw. drs. J. Slump, onderzoek plastische chirurgische reconstructies bij sarcoomchirurgie, University of Toronto, Canada
 • mw. drs. L.E. Doornbos, onderzoek schildwachtklier melanoom, MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas
 • dhr. drs. M.G. Stevenson, sarcoom onderzoek, UMCG, Groningen
 • dhr. drs. E. A. Deckers, melanoom onderzoek, UMCG, Groningen
 • mw. E. Jutten, melanoom onderzoek, SMT, Isala Klinieken en UMCG, Groningen

Beheer van vermogen

De Stichting MSG, door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), voert een zeer behoudend beheer over het vermogen. Uitgangspunt is dat geen financiële risico’s worden gelopen. Voorts zij hier nog opgemerkt dat de Stichting MSG niet meer vermogen aanhoudt dan  redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Daarnaast ontvangen de bestuursleden geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden in het kader van het besturen van de stichting. Wel kunnen zij een (niet bovenmatige) onkostenvergoeding ontvangen.

Door de ANBI-status kunnen donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen en voor de Stichting MSG zelf betekent het dat geen schenkbelasting en erfbelasting betaald hoeft te worden.