Stichting MelanomaSarcomaGroningana

Contact

Stichting MelanomaSarcomaGroningana
p/a Ubbergseveldweg 144
6522JR Nijmegen

Kamer van koophandel nr 57801711

Fiscaal nummer 0243888240

Bankrekening ABNAMRO NL16ABNA0609329634

ANBI-status
De Stichting MelanomaSarcomaGroningana heeft een ANBI-status.
Giften aan de stichting zijn mogelijk aftrekbaar van de belasting.