Stichting MelanomaSarcomaGroningana

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden van wie twee chirurg-oncologen en een niet-medisch bestuurslid met affiniteit voor de chirurgische behandeling van kanker.

Vergoeding

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Eventueel gemaakte onkosten in relatie tot de doelstellingen van de Stichting kunnen wel ten laste van de Stichting worden gedeclareerd.

Vergadering

Het bestuur vergadert ten minste een keer per jaar om
• voortgang van gesubsidieerde projecten te evalueren
• nieuwe subsidie-aanvragen te beoordelen
• kennis te nemen in de vooruitgang in de melanoom- en/of sarcoombehandeling

Jaarlijks stelt de Stichting een jaarverslag samen waarin verantwoording wordt afgelegd met betrekking tot de verrichte werkzaamheden.

Bestuur Stichting MSG

Prof.dr. em. H.J.Hoekstra, voorzitter
Prof.dr. em. Th.Wobbes, secretaris/penningmeester
Drs. A. ten Kate – Ananias, bestuurslid